Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü bir başkasına devretmeniz halinde, kılavuzu da verin.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

• Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.

• Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.

•Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

• Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri de okuyun. Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

uyarı

uyarı

Düğme İşlevleri

Düğme İşlevleri

Fonksiyon Tuşları

Fonksiyon Tuşları

Makinenizin çalıştırılması

1. Musluğu açın.

2. Fişi prize takın.

3. Bulaşık makinesinin kapısını açın.

4. Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.

5. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.

Makinenn Çalıştırılması

Makinenin Çalıştırılması

6. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.

7. Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile bir program seçerek Açık Uyarı Kontrol Lambasının yandığından emin olun.

8. Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.

9. “Program ve tüketim tablosu”nu kullanarak en uygun programı seçin.

10. Başla/Bekle/İptal düğmesine basarak programı başlatın.

11. Musluğu kapayın.

12. Fişi prizden çıkarın.

13. Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık

15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

program ve tüketim tablosu

program ve tüketim tablosu

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir.

* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır.

İÇİNDEKİLER

1 Bulaşık makinesi 3

Genel Görünüm…………………………….3

Teknik özellikler …………………………….4

2 Önemli güvenlik talimatları 5

Genel güvenlik………………………………5

Kullanım amacı……………………………..5

Çocuk güvenliği …………………………….6

3 Kurulum 7

Kurulum için doğru yer……………………7

Su şebekesine bağlanması …………….7

Su giderine bağlanması………………….8

Ayakların ayarlanması……………………8

Elektrik bağlantısı ………………………….8

İlk kullanım……………………………………9

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün elden çıkarılması ………………..9

Ambalajın imha edilmesi…………………9

Ürünün taşınması ………………………….9

4 Ön hazırlık 10 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler…………………………………..10

Su yumuşatma sistemi …………………10

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması………………………………..10

Tuzun doldurulması ……………………..11

Deterjan……………………………………..12

Tablet deterjanlar…………………………13

Parlatıcı ……………………………………..13

Yükseklik ayarlı üst sepet rafı………..15

Katlanabilir üst sepet telleri……………15

5 Bakım ve temizlik 17

Makinenin dış yüzeyinin temizlenmesi……………………………….17

Makinenin içinin temizlenmesi……….17

Filtrelerin temizlenmesi…………………17

Hortum filtresinin temizlenmesi………18

Pervanelerin temizlenmesi ……………18

6 Sorun giderme 20

7 Tüketici Hizmetleri 20

Bulaşık Makinesi Genel Görünüm

Bulaşık Makinesi Genel Görünüm

1. Üst tabla

2. Üst pervane

3. Alt sepet

4. Alt pervane

5. Filtreler

6. Kontrol paneli

7. Kapı

8. Deterjan bölmesi

9. Alt pervane yuvası

10. Çatal kaşık sepeti

11. Tuz bölmesi kapağı

12. Üst sepet rayı

13. Raflı üst sepet

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Test enstitüleri için not:

Performans testleri için gerekli bilgiler talep üzerine gönderilir. Talebinizi aşağıdaki e-mail adresi üzerinden yapabilirsiniz:

dishwasher@standardloading.com Talep e-postanıza iletişim bilgilerinizin yanı sıra test edilecek ürünün kodunu, stok numarasını ve seri numarasını yazmayı unutmayın. Ürün kodu, stok numarası ve seri numarası, kapının yan tarafına yapıştırılmış olan tip etiketinde yer almaktadır.

Standart uygunluğu ve test bilgileri / AT uygunluk beyanı

Bu ürünün geliştirme, üretim ve satış aşamaları Avrupa Topluluğu’nun ilgili bütün yönergelerinde yer alan güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 2006/95/EC, 89/336/EC, 93/68/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

2 Önemli güvenlik talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

Genel güvenlik

• Ürünü halı kaplı zemin üzerine yerleştirmeyin. Alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınır. Bu durum ürünün arızalanmasına neden olur.

• Elektrik kablosu / fişi arızalı ise ürünü çalıştırmayın. Yetkili Servisi arayın.

• Ürünü, “Teknik özellikler” tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

• Su şebekesi ve gider hortumu güvenli bir biçimde sabitlenmiş ve hasarsız durumda olmalıdır.

• Ürünü kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekin.

• Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır! • Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.

• Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürün fişe takılı olmamalıdır.

• Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

• Üründe hiçbir zaman kimyasal çözücü maddeler kullanmayın. Bu maddeler patlama riski taşımaktadır.

• Üst ve alt sepetleri tamamen dışarı çektiğinizde ürünün kapısı sepetlerin bütün yükünü üstlenir. Kapının üzerine başka yükler koymayın, devrilebilir.

• Ürünün kapısını bulaşık koyma ve çıkarma işlemleri dışında asla açık bırakmayın.

• Ürün çalışırken gerekmedikçe kapısını açmayın. Açmanız gerektiğinde çıkabilecek sıcak buhara karşı dikkatli olun. Kullanım amacı

• Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

• Ürün, yalnızca ev tipi bulaşıkların yıkanması için kullanılmalıdır.

• Yalnızca bulaşık makinelerine uygun deterjanlar, parlatıcılar ve katkı maddeleri kullanılmalıdır.

• Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluk kabul etmez.

• Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

• Bu ürün, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara ürünün kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek bir kişi bulunmadığı sürece fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.

Çocuk güvenliği

• Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun ve ürünle oynamalarına izin vermeyin.

• Ürünün bulunduğu odadan çıkarken kapısını kapamayı unutmayın.

• Tüm deterjanları ve katkı maddelerini çocukların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde muhafaza edin.

Kurulum

Kurulum

Kurulum Devam

Kurulum Devam