İkinci El veya Kullanılmamış Çamaşır makinesi Kullanma Klavuzu

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.

Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir. Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.

 

ikinci-el-esya-alanlar-camasir-maksness-kullanim-klavuzu

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

1 Genel güvenlik talimatları 5 1.1 Can ve mal güvenliği —————————————————-5 1.2

Çocuk güvenliği ————————————————————————————————6 1.3

Elektrik güvenliği ———————————————————————————————-6 1.4

Sıcak yüzey güvenliği——————————————————————————————-7 2

Çevre talimatları 8 2.1 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması——————8 2.2

Ambalaj bilgisi————————————————————————————————–8 3

Kullanım amacı 8 4 Ürününüz 9 4.1 Genel görünüm——————————————————-9 4.2

Teslimat Kapsamı———————————————————————————————-10 4.3

 

Teknik özellikler————————————————————————————————11 4.4

Kurulum ——————————————————————————————————-12 4.4.1

Kurulum için doğru yer————————————————————————————-12 4.4.2

Ambalaj takviyesinin çıkarılması———————————————————————— –12 4.4.3

Nakliye emniyet cıvatalarının çıkarılması————————————————————– –13 4.4.4

Su şebekesine bağlanması———————————————————————————-13 4.4.5

 

Su tahliye hortumunun gidere bağlanması—————————————————————14 4.4.6

Ayakların ayarlanması ————————————————————————————–14 4.4.7

Elektrik bağlantısı——————————————————————————————- 15 4.4.8

İlk çalıştırma————————————————————————————————–15 4.5

Ön hazırlık —————————————————————————————————-16 4.5.1

Çamaşırların ayrılması————————————————————————————- -16 4.5.2

Yıkanacak giysilerin hazırlanması ————————————————————————-17 4.5.3

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler—————————————————————- 17 4.5.4

Çamaşır yükleme——————————————————————————————— 17 4.5.5

Doğru yük kapasitesi—————————————————————————————–18 4.5.6

Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı—————————————————————————18 4.5.7

Doğru yıkama önerileri —————————————————————————————20 4.6

Ürünün çalıştırılması—————————————————————————————–21 4.6.1

Kontrol paneli————————————————————————————————-21 4.6.2

Program ve tüketim tablosu———————————————————————————22 4.6.3

Program seçimi ———————————————————————————————-24 4.6.4

Programlar —————————————————————————————————24 4.6.5

Sıcaklık seçimi ———————————————————————————————-26

4.6.6 Sıkma devri seçimi ————————————————————————————26 4.6.7

Yardımcı fonksiyon seçimi———————————————————————————27 4.6.8

Bitiş Süresi ————————————————————————————————- -28 4.6.9

Programın başlatılması————————————————————————————29 4.6.10

Yükleme kapağı kilidi————————————————————————————–29 4.6.11

Program başladıktan sonra seçimlerin değiştirilmesi————————————————–29 4.6.12

Çocuk kilidi————————————————————————————————- 30 4.6.13

Programın iptal edilmesi———————————————————————————- 30 4.6.14

Program sonu———————————————————————————————– 30 4.6.15

SES seviyesinin ayarlanması—————————————————————————— 31 4.6.16

Enerji tasarrufu modu————————————————————————————–31 4.7

Bakım ve temizlik——————————————————————————————-32 4.7.1

Deterjan çekmecesinin temizlenmesi ———————————————————————32 4.7.2

Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi—————————————————————–32 4.7.3

Gövde ve kontrol panelinin temizlenmesi —————————————————————-32 4.7.4

Su giriş filtrelerinin temizlenmesi————————————————————————–33 4.7.5

Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi—————————————33

 

1 Genel güvenlik talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Can ve mal güvenliği

☛ Genel güvenlik talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.
☛Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Can ve mal güvenliği u Ürünü halı kaplı zemin üzerine yerleştirmeyin.
☛Alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınır. Bu durum ürünün arızalanmasına neden olur.
☛Ürün kullanımda değilse fişini çekin.
☛Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
☛Su şebekesi ve gider hortumu güvenli bir biçimde sabitlenmiş ve hasarsız durumda olmalıdır. Aksi durumda su kaçağı riski vardır.
☛Ürünün içinde hala su varken kesinlikle yükleme kapağını açmayın ya da filtreyi sökmeyin. Su basması ve sıcak su yüzünden yaralanma tehlikesi ortaya çıkar.
☛Kilitli yükleme kapağını zorla açmaya çalışmayın. Yıkama bittikten birkaç dakika sonra kapak açılabilir duruma gelecektir. Yükleme kapağını açmak için zorlamanız durumunda, kapak ve kilit mekanizması hasar görebilir.
☛Yalnızca otomatik çamaşır makinelerine uygun deterjanlar, yumuşatıcılar ve katkı maddeleri kullanın.
☛Tekstil ürünlerinin etiketindeki ve deterjan ambalajındaki talimatlara uyun.

1.2 Çocuk güvenliği

☛Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
☛Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
☛Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.
☛Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Ürünle oynamalarına izin vermeyin. Çocukların ürüne müdahale etmesini önlemek için çocuk kilidini kullanın.
☛ Ürünün bulunduğu odadan çıkarken yükleme kapağını kapamayı unutmayın.
☛Tüm deterjanları ve katkı maddelerini çocukların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde yükleme kapağı veya ambalajı kapalı olarak muhafaza edin.

1.3 Elektrik güvenliği

☛Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!

☛ Ürün, elektrik kesilip geldiğinde çalışmaya kaldığı yerden devam edecek şekilde tasarlanmıştır. Programı iptal etmek istiyorsanız, “Programın iptal edilmesi” bölümüne bakın.

☛ Ürünü 16 amperlik bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

☛ Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır! Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu 7 / TR

☛ Şebeke kablosunun fişine ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın. Her zaman bir elinizle prizi bastırıp diğer elinizle fişi tutun ve çekin.

☛ Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çekin.

☛ Elektrik kablosu hasarlı ise tehlikeli durumları engellemek amacıyla üretici, yetkili servis veya benzeri düzeyde ehliyetli bir kişi (tercihen elektrik teknisyeni) ya da ithalatçı firmanın belirleyeceği bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

2 Çevre talimatları

2.1 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.

Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün.

Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağının kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

2.2 Ambalaj bilgisi Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yetkililerin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

3 Kullanım amacı

• Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir ve amacının dışında kullanılmamalıdır.

• Yalnızca uygun işarete sahip tekstil ürünlerinin yıkanması ve durulanması için kullanın.

• Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

• Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

4 Ürününüz

Çamaşır makinesi şeması

Çamaşır makinesi şeması

4.1 Genel görünüm

1- Elektrik kablosu

2- Üst tabla

3- Kontrol paneli

4- Su tahliye hortumu

5- Yükleme kapağı

6- Filtre kapağı

7- Ayarlanabilir ayaklar

8- Deterjan çekmecesi

 

 

4.2 Teslimat Kapsamı

9- Elektrik kablosu

10- Su tahliye hortumu

11- Nakliye emniyet cıvataları*

çamaşır makinesi Arka bölüm şeması

çamaşır makinesi Arka bölüm şeması

12- Şebeke su giriş hortumu ( Şebeke hortum bağlantınızda aşağıdaki filtre tiplerinden biri kullanılmaktadır.)

a- Elektronik su kesici

b- Mekanik su kesici

c- Standard tip

13- Sıvı deterjan kabı**

14- Kullanma kılavuzu

15- Kör tapa***

16- Plastik tapa grubu

* Ürününüzün modeline göre nakliye emniyet cıvatalarının sayısı değişebilir.

** Ürününüzün modeline göre makine ile birlikte verilebilir.

*** Ürününüzün arkasında çift su girişi varsa verilir.

Teknik Özellik Tablosu

Teknik ÖZellikleri

Teknik Özellikleri

 

4.4 Kurulum

• Ürünün kurulumu için size en yakın yetkili servise başvurun.

• Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik, temiz su ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.

• Montaj ya da temizlik işlemlerinin ardından ürünün yerine itilmesi sırasında su giriş ve tahliye hortumlarıyla elektrik kablosunun katlanmaması, sıkışmaması ve kırılmamasına dikkat edin.

• Ürünün kurulumunu ve elektrik bağlantılarını yetkili servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

• Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğiniz için tehlike oluşturur.

4.4.1 Kurulum için doğru yer

• Ürünü sert , düz ve eğimsiz bir zemin üzerine yerleştirin. Uzun tüylü halı ya da benzeri bir yüzey üzerine yerleştirmeyin.

• Çamaşır makinesi ve kurutucu üst üste yerleştirildiğinde toplam ağırlıkları –dolu halde– yaklaşık 180 kilogramı bulur. Ürünü yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin! • Ürünü elektrik kablosunun üzerine koymayın.

• Ürünü, sıcaklığın 0 ºC’nin altına düştüğü ortamlara kurmayın.

• Ürünü mobilyalarla arasında en az 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirin.

• Ürünü basamaklı bir zemine kuracaksanız kesinlikle kenara yakın bir noktaya yerleştirmeyin.

• Ürünü herhangi bir platformun üzerine yerleştirmeyin.

Makine kurulum ayarı

Makine kurulum ayarı

 

Atık Su Tahliye Hortum bağlanması

Tahliye Atık su Bağlanması

Tahliye Atık su Bağlanması

 

4.4.7 Elektrik bağlantısı

Ürünü, 16 amperlik bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

• Bağlantı, ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.

• Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.

• Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta bağlatın.

• “4.3 Teknik özellikler” bölümünde belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.

• Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın.

makine çalıştırma

makine çalıştırma

4.5 Ön hazırlık

4.5.1 Çamaşırların ayrılması

• Çamaşırları kumaş cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin verilen su sıcaklığına göre ayırın.

• Giysi etiketindeki talimatlara mutlaka uyun.

Çamaşır makinesi Semboller

Çamaşır makinesi Semboller

4.5.2 Yıkanacak giysilerin hazırlanması

• Destek teli, kemer tokası veya metal düğme gibi metal parçalara sahip çamaşırlar ürüne hasar verir. Metal parçaları çıkarın ya da çamaşırları çamaşır torbası veya bir yastık kılıfına koyarak yıkayın.

• Ceplerdeki bozuk para, kalem, ataç gibi tüm cisimleri çıkarın ve mümkünse, cepleri ters çevirip fırçalayın. Bu tür cisimler ürüne zarar verebilir veya ses problemine yol açabilir.

• Çocuk çorapları ve naylon çoraplar gibi küçük boyuttaki çamaşırları, çamaşır torbası veya yastık kılıfına koyun.

• Perdeleri sıkıştırmadan yerleştirin. Perde bağlantı elemanlarını sökün. • Fermuarları kapayın, gevşek düğmeleri dikin, sökükleri ve yırtıkları onarın.

• “Çamaşır makinesinde yıkanabilir” ya da “Elde yıkanabilir” etiketli ürünleri yalnızca uygun programlarda yıkayın.

• Renklilerle beyazları birlikte yıkamayın. Yeni, koyu renkli pamuklu giysiler çok boya verebilir. Bu çamaşırları ayrı yıkayın.

• Zorlu lekelere yıkama öncesinde uygun şekilde müdahale edilmelidir. Emin değilseniz, kuru temizlemeciye kontrol ettirin.

• Yalnızca çamaşır makinesinde yıkamaya uygun boyalar / renk değiştiriciler ve kireç çözücü maddeler kullanın. Ambalaj üzerindeki talimatlara mutlaka uyun.

• Pantolonları ve narin çamaşırları ters yüz ederek yıkayın.

• Angora yününden üretilmiş çamaşırları yıkamadan önce birkaç saat buzdolabının dondurucu bölümünde bekletin. Bu sayede oluşacak topak miktarı azalacaktır.

• Un, kireç tozu, süt tozu vb. maddelere yoğun olarak maruz kalan çamaşırları, ürüne yerleştirmeden önce, iyice silkeleyin. Çamaşırların üzerindeki bu tip tozlar, ürünün iç aksamında birikerek zamanla arızaya neden olabilir.

4.5.3 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Aşağıdaki bilgiler, ürünü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.

• Ürünü, seçtiğiniz program için izin verilen en yüksek yük kapasitende çalıştırın; kapasitesinden fazla yüklemeyin. Bkz. “4.6.2 Program ve tüketim tablosu.”

• Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.

• Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.

• Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.

• Çok kirli ve lekeli olmayan çamaşırlarınız için ön yıkama ve yüksek sıcaklık kullanmayın.

• Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız için önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.

• Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla deterjan kullanmayın.

4.5.4 Çamaşır yükleme

1 Yükleme kapağını açın.

2 Çamaşırları ürüne gevşek biçimde yerleştirin.

3 Yükleme kapağını, kilitlenme sesini duyana kadar iterek kapayın. Giysilerin kapağa sıkışmamasına dikkat edin.

Yükleme kapağı, program çalışırken kilitlenir. Program bittikten belli bir süre sonra kapak kilidi açılır. Bunun ardından yükleme kapağını açabilirsiniz.

4.5.5 Doğru yük kapasitesi

Maksimum yük kapasitesi, çamaşır tipine, kirlilik derecesine ve kullanmak istediğiniz yıkama programına bağlıdır.

Ürün, içine konulan çamaşırın ağırlığına göre su miktarını kendisi ayarlar.

deterjan kullanımı

deterjan kullanımı

Deterjan, yumuşatıcı ve diğer temizleme maddeleri

• Yıkama programını başlatmadan önce deterjan ve yumuşatıcı ekleyin.

• Yıkama programı çalışırken, deterjan çekmecesini açık bırakmayın!

• Ön yıkamasız program kullanıyorsanız, ön yıkama gözüne (“1” no’lu göz) deterjan koymayın.

• Ön yıkamalı programda ön yıkama gözüne (“1” no’lu göz) sıvı deterjan koymayın.

• Deterjan torbası ya da dozaj topu kullanıyorsanız ön yıkamalı bir program seçmeyin. Deterjan torbası ya da dozaj topunu, doğrudan ürünün içindeki çamaşırların arasına yerleştirin.

• Sıvı deterjan kullanıyorsanız, sıvı deterjan kabını ana yıkama gözüne (“2” nolu göz) yerleştirmeyi unutmayın. Deterjan seçimi Kullanılacak deterjan türü, kumaş cinsine ve rengine bağlıdır.

• Renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı deterjanlar kullanın.

• Hassas çamaşırlarınızı, yalnızca hassas çamaşırlar için kullanılan özel deterjanlarla (sıvı deterjan, yün şampuanı vb.) yıkayın.

• Koyu renkli çamaşır ve yorganları yıkarken sıvı deterjan kullanmanız önerilir.

• Yünlüleri, yalnızca yünlüler için kullanılan özel bir deterjanla yıkayın.

uyarı

uyarı

Deterjan miktarının ayarlanması

Kullanılacak çamaşır deterjanı miktarı, çamaşır miktarına, kirlilik derecesine ve suyun sertliğine bağlıdır.

• Aşırı köpük ve iyi durulamama sorunlarını engellemek, maddi tasarruf sağlamak ve çevreyi korumak amacıyla, deterjan paketinin üzerindeki tavsiye edilen dozaj değerlerini aşmayın.

• Az miktarda ya da az kirli çamaşırlar için daha az deterjan kullanın.

Yumuşatıcı kullanımı

Yumuşatıcıyı, deterjan çekmecesinin yumuşatıcı gözüne koyun.

• Yumuşatıcı gözündeki (>max<) seviye işaretini aşmayın.

• Yumuşatıcı akışkanlığını kaybetmişse, yumuşatıcı gözüne koymadan önce suyla seyreltin.

Sıvı deterjan kullanımı Üründe sıvı deterjan kabı varsa

• Sıvı deterjan kabını “2” nolu göze yerleştirin.

• Sıvı deterjan akışkanlığını kaybetmişse, deterjan kabına koymadan önce suyla seyreltin.

detarjan kutusu

detarjan kutusu

Üründe sıvı deterjan kabı yoksa

• Ön yıkamalı bir programda, ön yıkama için sıvı deterjan kullanmayın.

• Sıvı deterjan, Gecikmeli başlatmak için “Bitiş Süresi” fonksiyonu kullanıldığında çamaşırlarınızın üzerinde leke bırakır. Bitiş Süresi özelliğini kullanacaksanız sıvı deterjan kullanmayın.

Jel ve tablet deterjan kullanımı

• Jel deterjan akışkan kıvamındaysa ve ürününüzde özel bir sıvı deterjan kabı yoksa, jel deterjanı ilk su alma sırasında ana yıkama deterjan gözüne koyun. Ürününüzde sıvı deterjan kabı varsa, programı başlatmadan önce deterjanı bu kaba doldurun.

• Jel deterjan akışkan kıvamında değilse veya kapsüllü sıvı tablet şeklindeyse yıkama öncesinde doğrudan kazanın içine koyun.

• Tablet deterjanları ana yıkama gözüne (“2” no’lu göz) veya yıkama öncesinde doğrudan kazanın içine koyun.

Kola kullanımı

• Sıvı kola, toz kola veya kumaş boyasını yumuşatıcı gözüne koyun.

• Bir yıkama programında, aynı anda yumuşatıcı ve kola kullanmayın.

• Kola kullandıktan sonra ürünün içini nemli ve temiz bir bezle silin.

Kireç çözücü kullanımı

• Gerektiğinde, sadece çamaşır makineleri için üretilmiş kireç çözücü kullanın.

Çamaşır suyu ve ağartıcı kullanımı

• Çamaşır suyunu, ön yıkamalı bir program seçerek ön yıkamanın başlangıcında ekleyin.

Ön yıkama gözüne deterjan koymayın. Alternatif bir uygulama olarak çamaşır suyunu, ilave durulamalı bir program seçip, ürün, birinci durulama adımında deterjan gözünden su alırken ekleyin.

• Çamaşır suyuyla deterjanı karıştırarak kullanmayın.

• Çamaşır suyu, deri tahrişine neden olacağı için az miktarda (1/2 çay bardağı – yaklaşık 50 ml) kullanın ve çamaşırları iyi bir şekilde durulayın.

• Çamaşır suyunu doğrudan çamaşırların üzerine dökmeyin. • Renkli çamaşırlarda çamaşır suyu kullanmayın.

• Oksijen bazlı ağartıcı kullanırken düşük sıcaklıkta yıkayan bir program seçin.

• Oksijen bazlı ağartıcı, deterjanla birlikte kullanılabilir. Ancak deterjanla aynı kıvamda değilse, önce deterjan çekmecesindeki “2” nolu göze deterjanı koyun ve ürün su alırken deterjanı akıtmasını bekleyin. Makine su almaya devam ederken aynı göze ağartıcıyı ekleyin.

4.5.7 Doğru yıkama önerileri

doğru yıkama önerileri

doğru yıkama önerileri

4.6 Ürünün çalıştırılması

4.6.1 Kontrol paneli

Çalıştırma Şekli

Çalıştırma Şekli

Pano Sembolleri

Pano Sembolleri

Pano Sembolleri

4.6.2 Program ve tüketim tablosu

Program Tüketim Tablosu

Program Tüketim Tablosu

Program Tüketim Tablosu

Program Tüketim Tablosu

4.6.3 Program seçimi

1 “4.6.2 Program ve tüketim tablosu” bölümüne bakarak çamaşırların cinsine, miktarına, kir seviyesine uygun programı belirleyin

Program Seçimi

Program Seçimi

4.6.4 Programlar

Pamuklu Ekonomik

Normal kirli, dayanıklı pamuklu ve keten çamaşırlarınızı yıkamak için kullanın.

Bu program, diğer tüm yıkama programlarına göre daha uzun sürede yıkamasına rağmen yüksek enerji ve su tasarrufu sağlar. Gerçek su sıcaklığı, belirtilen yıkama sıcaklığından farklı olabilir.

Daha az miktarlarda çamaşır yıkarken (örn. ½ kapasite veya daha az) program aşamalarındaki süreler otomatik olarak kısalabilir.

Bu durumda enerji ve su tüketimi daha da azalarak daha ekonomik bir yıkama yapılır.

Bu program, kalan süre göstergesine sahip belli modellerde bulunmaktadır.

• Pamuklu

Pamuklu çamaşırlarınızı (çarşaf, nevresim takımı, havlu, bornoz, iç çamaşırı vb.) yıkamak için kullanın.

Çamaşırlarınız, yoğun yıkama hareketiyle yıkanır ve yıkama süresi uzundur.

• Sentetik

Sentetik çamaşırlarınızı (gömlek, bluz, sentetik / pamuklu karışımı vb.) yıkamak için kullanın. Pamuklu programına göre daha hafif yıkama hareketiyle ve daha kısa sürede yıkama yapar.

Perde ve tüller için, ön yıkama ve kırışık azaltma fonksiyonları seçilmiş olarak Sentetik 40˚C programını kullanmanız önerilir.

Delikli yapıları nedeniyle çok köpürdüğünden tülleri, ana yıkama gözüne az miktarda deterjan koyarak yıkayın. Ön yıkama gözüne deterjan koymayın.

• Yünlü

Yünlü çamaşırlarınızı yıkamak için kullanın. Çamaşırınızın etiketine uygun sıcaklığı seçin. Yünlüler için uygun bir deterjan kullanın.

• Elde Yıkama

Çamaşır makinesinde yıkanamaz etiketi olan ve elde yıkanması önerilen yünlü / hassas çamaşırlarınızı yıkamak için kullanın. Çok yumuşak yıkama hareketiyle çamaşırlarınızı yıpratmadan yıkar.

•Hijyen

Alerjik kişilerin çamaşırları ve hijyen istenen çamaşırları (bebek kıyafetleri, çarşaf, nevresim, iç çamaşırı v.b.) yıkamak için kullanın. Program süresi uzundur ve yüksek sıcaklıkta yoğun yıkama yapılır.

• Sıkma+Pompa

Ürünün içindeki suyu tahliye etmek için kullanın.

• Durulama

Durulamayı ya da kolalamayı ayrı yapmak istediğinizde kullanın.

• Gömlek

Pamuklu, sentetik ve sentetik karışımlı gömlekleri bir arada yıkamak için kullanın.

• Etkin 40’40°

Az kirli ve lekesiz pamuklu çamaşırları kısa sürede yıkamak için kullanın.

• Hijyen 20

Düşük sıcaklıkta, ancak hijyenik bir şekilde yıkanması gereken çamaşırları yıkamak için kullanın. Program süresi uzundur ve düşük sıcaklıkta yoğun yıkama yapılır.

• Hızlı 14

Çok az kirli ve lekesiz pamuklu çamaşırları kısa sürede yıkamak için kullanın. • Hızlı günlük Çok az kirli ve lekesiz pamuklu çamaşırları kısa sürede yıkamak için kullanın.

• Perde

Bu programı, tül ve perdelerinizi yıkamak için kullanın. Özel sıkma profili sayesinde tül ve perdelerin daha az kırışmasını sağlar.

Program uyarıları

Program uyarıları

• Yorgan

Makinede yıkanabilir etiketi olan elyaf yorganlarınızı yıkamak için kullanın. Makineye ve yorgana zarar vermemek için yorganı doğru yüklediğinizi kontrol edin. Makineye yüklemeden önce yorganın üzerindeki nevresimi çıkarın. Yorganı ikiye katlandıktan sonra makineye yükleyin. Yorganın makine içinde körükle mümkün olduğu kadar temas etmeyecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edin.

program uyarıları

program uyarıları

• Refresh

Sadece bir kez kullanılmış, üzerinde leke veya kir bulunmayan çamaşırların kokusunu gidermek için kullanın.

• Kazan

Temizleme Kazanın temizlenmesi ve gerekli hijyenin sağlanması için belli bir sıklıkta (1-2 ayda bir) çalıştırın. Programı, kesinlikle çamaşırsız olarak ve makine boşken çalıştırın. Daha verimli bir sonuç elde etmek için,“2” no’lu deterjan gözüne çamaşır makinelerine uygun toz kireç çözücü koyun. Program sona erdikten sonra yükleme kapağını aralık bırakarak makinenin içinin kurumasını sağlayın.

Kazan temizleme

Kazan temizleme

4.6.5 Sıcaklık seçimi

Yeni bir program seçildiğinde, sıcaklık göstergesinde seçilen programın tavsiye edilen sıcaklığı görünür. Sıcaklığı azaltmak için, Sıcaklık Ayar düğmesine basın. Sıcaklık kademelerle azalır

kazan temizliği

Sıcaklık Seçimi

4.6.6 Sıkma devri seçimi

Yeni bir program seçildiğinde, sıkma devri göstergesinde seçilen programın tavsiye edilen sıkma devri görünür. Sıkma devrini azaltmak için, Sıkma Devri Ayar düğmesine basın. Sıkma devri kademelerle azalır.

ikinci-el-esya-alanlar-camasir-makinesi2

Sıkma devri Seçimi

Daha sonra ekranda, ürünün modeline bağlı olarak “Suda Bırakma” ve “Sıkma Yok” seçenekleri görünür. Bu seçeneklerin açıklamaları için “4.6.7 Yardımcı fonksiyon seçimi” bölümüne bakın.

ikinci-el-esya-alanlar-camasir-makinesi3

sıkma devri

4.6.7 Yardımcı fonksiyon seçimi

Programı başlatmadan önce istediğiniz yardımcı fonksiyonları seçin. Seçilen yardımcı fonksiyonun gösterge ışığı yanar

yardımcı fonksiyon seçimi

yardımcı fonksiyon seçimi

Ayrıca yıkama başladıktan sonra çalışmakta olan programa uygun yardımcı fonksiyonları seçebilir veya iptal edebilirsiniz. Yıkama sırasında yardımcı fonksiyonun seçilemeyeceği bir aşamaya gelinmişse, sesli uyarı verir ve ilgili yardımcı fonksiyon ışığı yanıp söner.

yardımcı fonksiyon Seçimi

yardımcı fonksiyon Seçimi

• Ön Yıkama

Ön Yıkama yalnızca çok kirli çamaşırlar için gereklidir. Ön Yıkama kullanmadığınız takdirde enerji, su, deterjan ve zaman tasarrufu sağlarsınız.

• İlave Su

Bu fonksiyon, Pamuklu, Sentetik, Narin ve Yünlü programlarında çamaşırlarınızı, bol suyla yıkama ve durulamaya olanak sağlar.

Bu fonksiyonu kolayca kırışan narin çamaşırlar için kullanın.

• Kırışık Azaltma

Bu fonksiyon, çamaşırların yıkanırken daha az kırışmasını sağlar. Kırışmayı önlemek için kazan dönme hareketleri azaltılır ve sıkma devri sınırlanır. Bunlara ek olarak, yıkama daha yüksek bir su seviyesinde gerçekleştirilir.

• Hızlı

Bu fonksiyon, Pamuklu ve Sentetik programlarında kullanılabilir. Çok kirli olmayan çamaşırların yıkama süresinin kısaltılmasını sağlar ve durulama sayısını azaltır.

Hızlı Fonksiyonu

Hızlı Fonksiyonu

• Suda bırakma

Ürünü program bitiminden hemen sonra boşaltmayacaksanız, çamaşırlarınızın susuz ortamda buruşmalarını önlemek için suda bırakma özelliğiyle onları son durulama suyunda bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra çamaşırlarınızı sıkmadan suyu tahliye etmek istiyorsanız, Başla / Bekle düğmesine basın. Program devam eder ve su tahliye edilerek program tamamlanır. Suda bıraktığınız çamaşırları sıkmak istiyorsanız, Sıkma devrini ayarlayın ve Başla / Bekle düğmesine basın. Program devam eder. Su tahliye edilerek çamaşırlar sıkılır ve program sonlanır.

4.6.8 Bitiş Süresi

Bitiş Süresi fonksiyonuyla program başlangıcı 24 saate kadar ertelenebilir. Bitiş Süresi düğmesine basıldıktan sonra ekranda görünen süre programın tahmini bitiş süresidir. Bitiş süresi ayarı yapıldıysa Bitiş Süresi göstergesi yanar.

Bitiş Süresi ayarlama

Bitiş Süresi ayarlama

1 Yükleme kapağını açın, çamaşırları yerleştirin ve deterjan vb. ekleyin.

2 Yıkama programını, sıcaklığını, sıkma devrini ve gerekirse yardımcı fonksiyonları seçin.

3 Bitiş Süresi düğmesine basarak istediğiniz bitiş süresini ayarlayın. Bitiş Süresi göstergesi yanar.

4 Başla / Bekle düğmesine basın. Süre geri saymaya başlar.

Görüntülenen bitiş süresinin ortasındaki “:” yanıp sönmeye başlar.

Bitiş süresinin ayarlanması

Bitiş Süresi fonksiyonunu iptal etmek isterseniz, Açma / Kapama düğmesine basarak ürünü kapayıp açın.

Bitiş Süresi

Bitiş Süresi

4.6.9 Programın başlatılması

1.Programı başlatmak için Başla / Bekle düğmesine basın.

2.Programın başladığını belirten program takip ışığı yanar

program başlatılması

program başlatılması

4.6.10 Yükleme kapağı kilidi

Ürünün yükleme kapağında, su seviyesinin uygun olmadığı durumlarda kapağın açılmasını önleyen bir kilit sistemi bulunmaktadır. Yükleme kapağı kilitliyken panoda “Kapak kilitli” ışığı yanar.

4.6.11 Program başladıktan sonra seçimlerin değiştirilmesi

Program başladıktan sonra aşağıdaki anlatılan değişiklikleri yapabilirsiniz.

Ürünün bekleme durumuna alınması

Herhangi bir program çalışırken, Başla/Bekle düğmesine basarak makineyi bekleme durumuna alın. Program takip göstergesinde Başla/Bekle ve program adımını belirten ışık yanıp sönmeye başlayarak makinenin beklemeye alındığını belirtir. Ayrıca yükleme kapağı ışığı kapak açılabilir duruma gelinceye kadar yanıp söner. Yükleme kapağı açılabilir duruma geldiğinde yükleme kapağı ışığı söner, program adım ışığı ve Başla /Bekle ışığı yanıp sönmeye devam eder. Ayrıca yükleme kapağı açılabilir duruma geldiğinde, program adım ışığına ek olarak Yükleme Kapağı ışığı söner.

Yardımcı fonksiyon, devir ve sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi

Çalışmakta olan programın geldiği adıma bağlı olarak yardımcı fonksiyonları iptal edebilir veya etkinleştirebilirsiniz. Bkz. ““4.6.7 Yardımcı fonksiyon seçimi”. Ayrıca sıcaklık ve devir ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Bkz. “4.6.5 Sıcakllık seçimi” ve “4.6.6 Sıkma devri seçimi”.

uyarı

uyarı

Çamaşır eklenmesi ve çıkarılması

  1. Başla / Bekle düğmesine basarak ürünü bekleme durumuna alın. Makinenin bekleme durumuna alındığı adıma uygun program takip ışığı yanıp sönecektir.
  2. Yükleme kapağı açılabilir duruma gelene kadar bekleyin.
  3. Yükleme kapağını açıp çamaşırı ekleyin veya çıkartın.
  4. Yükleme kapağını kapayın.
  5.  Gerekirse yardımcı fonksiyon, sıcaklık ve devir ayarlarındaki değişiklikleri yapın.
  6.  Başla / Bekle düğmesine basarak ürünü çalıştırın.

4.6.12 Çocuk kilidi

Çocuk kilidi özelliğiyle, çocukların ürünle oynamasını önleyebilirsiniz. Bu sayede, devam eden bir programda değişiklik yapılmasını engelleyebilirsiniz.

Çocuk kilidi

Çocuk kilidi

Çocuk kilidini etkinleştirmek için:

1. yardımcı fonksiyon düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Panoda bulunan program seçim ekranında “Çocuk Kilidi Devrede” ışığı yanar. Bu ışık yandığında

1. Yardımcı Fonksiyon düğmesine basmayı bırakabilirsiniz.

Çocuk kilidi

Çocuk kilidi

Çocuk kilidini devreden çıkarmak için:

1. yardımcı fonksiyon düğmesine 3 saniye süresince basılı tutun. Panoda bulunan program seçim ekranında “Çocuk Kilidi Devrede” ışığı söner

Çocuk kilidi açma

Çocuk kilidi iptal edilmesi

4.6.13 Programın iptal edilmesi Ürün kapanıp açıldığında program iptal edilir. Açma / Kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Çocuk kilidi açma kapama tarifi

Çocuk kilidi açma kapama tarifi

4.6.14 Program sonu

Program tamamlandığında ekranda “Bitti” uyarısı görüntülenir.” 10 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa ürün kendiliğinden kapanır. Ekran ve tüm göstergeler kapanır.

Açma / Kapama düğmesine basarsanız tamamlanan program adımları görüntülenir.

4.6.15 SES seviyesinin ayarlanması Düşük ses ve yüksek ses

Ses seviye ayarı

Ses seviye ayarı

Ses seviyesini ayarlamak için 2. yardımcı fonksiyon düğmesine 3 saniye süresince basılı tutun.

4.6.16 Enerji tasarrufu modu

Ürünü Açma / Kapama düğmesiyle açtıktan veya seçilen program sona erdikten sonra 2 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmaması halinde ürün otomatik olarak enerji tasarrufu moduna girer. Gösterge ışıklarının parlaklığı azalır. Program süresi ekranı varsa bu ekran tamamen kapanır.

Program düğmesini çevirmeniz veya herhangi bir düğmeye dokunmanız halinde ışıklar ve ekran eski haline döner.

uyarı

uyarı

4.7 Bakım ve temizlik

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.

Bakım Temizlik

Bakım Temizlik

1 Yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına bastırarak, deterjan çekmecesini kendinize doğru çekip çıkarın.

2 Resimdeki gibi sifonu arkasından kaldırarak çıkartınız.

3 Çekmeceyi ve sifonu lavaboda, bol ılık suyla yıkayın.

Çekmecedeki kalıntıların cildinize temasını önlemek için, temizliği eldiven ya da uygun bir fırçayla yapın. 3 Temizledikten sonra sifonu yerine iyice oturtarak çekmeceyi geri takın.

4.7.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi

Yumuşatıcı, deterjan ve kir artıkları zamanla ürünün içinde birikerek koku ve yıkama şikayetlerine neden olabilir. Bunu önlemek için Kazan Temizleme programını kullanın. Ürününüzde Kazan Temizleme programı yoksa İlave Su veya İlave Durulama yardımcı fonksiyonunu da seçerek Pamuklu-90 programını kullanın. Bu işlemleri, kesinlikle çamaşırsız olarak ve ürün boşken uygulayın. Programı başlatmadan önce ana yıkama deterjan gözüne (“2” no’lu göz) 1 çay bardağı (maks. 100 gr) toz kireç önleyici koyun. Kireç önleyici tablet şeklinde ise 2 no’lu göze bir adet tablet koyun. Program bittikten sonra körüğün içini temiz bir bezle kurulayın.

Bakım ve Temizlik

Bakım ve Temizlik

4.7.3 Gövde ve kontrol panelinin temizlenmesi

Gerektiğinde ürünün gövdesini sabunlu su ya da aşındırıcı olmayan krem deterjanlarla silin ve yumuşak bir bezle kurulayın. Kontrol panelini temizlemek için yalnızca yumuşak ve nemli bir bez kullanın.

4.7.4 Su giriş filtrelerinin temizlenmesi

Ürünün arkasındaki su giriş musluklarının ucunda ve su giriş hortumlarının musluğa takıldığı uçlarda birer adet filtre vardır. Bu filtreler, şebeke suyundaki yabancı maddelerin ve pisliklerin ürüne girmesini engeller. Filtrelerin kirlendikçe temizlenmesi gerekir.

Su girişi temizlenmesi

Su girişi temizlenmesi

4.7.5 Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi

Üründe bulunan filtre sistemi, yıkama suyunun tahliyesi sırasında, düğme, bozuk para, kumaş lifi gibi katı maddelerin pompa pervanesine takılmasını engeller. Böylece atık su sorunsuz bir şekilde tahliye olur ve pompanın kullanım ömrü uzar. Ürün içindeki suyu tahliye etmiyorsa, pompa filtresi tıkanmış olabilir. Filtrenin, her tıkandığında ya da 3 ayda bir temizlenmesi gerekir. Pompa filtresini temizlemek için önce suyun tahliye edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ürün taşımadan önce de (örneğin başka bir eve taşınırken) suyun tamamen tahliye edilmesi gerekir.

uyarı

uyarı

Kirlenen Filtrenin temizlenmesi

Kirlenen Filtrenin temizlenmesi

Sorun-neden-çözüm

Sorun-neden-çözüm

ikinci-el-esya-alanlar-camasir-makinesi25

Sorun-neden-çözüm

ikinci-el-esya-alanlar-camasir-makinesi24

Sorun-Neden-Çözüm

 

ikinci-el-esya-alanlar-camasir-makinesi26

Sorun-Neden-Çözüm

ikinci-el-esya-alanlar-camasir-makinesi27

Sorun-Neden-Çözüm

ikinci-el-esya-alanlar-camasir-makinesi28

Sorun-Neden-Çözüm